Login to extranet
Page image

V a r t i o i n t i l i i k e
POLAR SECURITY OY
24 h 040-55 44 444
Yhteystiedot

 Toimisto / Laskutus / Reskontra

 

email: toimisto@polarsecurity.fi

 

Paljun vuokraus

 

email: palju@polarsecurity.fi

 

 

Polar Security Oy

Niittyläntie 4

90800 Oulu 80

 

Ilkka Palokangas gsm 040-5799725

email: ilkka.palokangas@polarsecurity.fi